+302111981123

Εμπιστευτικότητα και προσωπικά δεδομένα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας είναι ιδιαίτερα σημαντική για το POPOLO.FASHION και θέλουμε η διαδικασία επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων να είναι πλήρως ανοιχτή και διαφανής για εσάς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον έχουμε μια πολιτική που καθορίζει τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Ποιος είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά σας δεδομένα;
Το ηλεκτρονικό κατάστημα POPOLO είναι ο διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχεστε και είναι υπεύθυνο γι 'αυτούς σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας δεδομένων.
"Koutas limited" LTD 
Hong Kong 
2134215


Πού αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;
Τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), αλλά μπορούν επίσης να μεταφερθούν και να μεταποιηθούν σε χώρα εκτός του ΕΟΧ. Κάθε περίπτωση μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.
Για μεταφορές εκτός του ΕΟΧ, το POPOLO.FASHION θα χρησιμοποιήσει τους Τυποποιημένους Όρους Συμβολαίων και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων για χώρες για τις οποίες δεν υπάρχει κατάλληλη λύση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;
Τα δεδομένα σας μπορούν να μοιραστούν εντός της ομάδας POPOLO. Το ηλεκτρονικό κατάστημα POPOLO.FASHION θα λειτουργεί μόνο ως διαχειριστής προσωπικών δεδομένων.
Ποτέ δεν μεταφέρουμε, πουλάμε ή ανταλλάζουμε τα δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ σε τρίτους εκτός του ομίλου POPOLO. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται σε τρίτους χρησιμοποιούνται μόνο για την παροχή των υπηρεσιών μας. Κατανοήστε τις κατηγορίες τρίτων για κάθε διαδικασία παρακάτω.

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας;
Για οποιαδήποτε συγκεκριμένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε από εσάς, θα σας ενημερώσουμε εάν η παροχή προσωπικών δεδομένων απαιτείται από το νόμο ή εάν είναι απαραίτητο για υπογραφή σύμβασης και αν είστε υποχρεωμένοι να παράσχετε προσωπικά δεδομένα και ποίες θα είναι η συνέπειες αν αποφασίσετε να μην το κάνετε.
 
 
Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Δικαίωμα πρόσβασης:

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που αποθηκεύουμε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το POPOLO.FASHION και στη συνέχεια τα προσωπικά σας δεδομένα θα σας αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δικαίωμα φορητότητας:
Όταν το ηλεκτρονικό κατάστημα POPOLO επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτοματοποιημένο τρόπο βάσει της συμφωνίας σας, δικαιούστε να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή που μεταφέρεται σε εσάς. Αυτό περιλαμβάνει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει.

Δικαίωμα διόρθωσης:
Μπορείτε να ζητήσετε να διορθωθούν τα προσωπικά σας δεδομένα αν είναι εσφαλμένα, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης ελλιπών προσωπικών δεδομένων. Αν έχετε λογαριασμό στο www.popolo.fashion, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας στοιχεία στη σελίδα του λογαριασμού σας.

Δικαίωμα κατά της άμεσης εμπορίας:
Έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου κατά της ανάλυση και χρήσει του προφίλ για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το άμεσο μάρκετινγκ με τους ακόλουθους τρόπους:
* ακολουθώντας τις οδηγίες σε οποιοδήποτε μήνυμα αποστέλλεται για σκοπούς μάρκετινγκ
* με την επεξεργασία των ρυθμίσεων στο λογαριασμό σας


Δικαίωμα περιορισμού
Μπορείτε να ζητήσετε από το POPOLO.FASHION να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
* εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία βάσει του νόμιμου συμφέροντος του popolo.fashion, το POPOLO θα περιορίσει την επεξεργασία των δεδομένων εν αναμονή του αποτελέσματος της επαλήθευσης των νομικών λόγων.
* Εάν ισχυρίζεστε ότι τα δεδομένα σας είναι ανακριβή, το POPOLO πρέπει να περιορίσει την επεξεργασία εν αναμονή του αποτελέσματος της επαλήθευσης της ακρίβειας των προσωπικών δεδομένων.
* εάν η επεξεργασία είναι παράνομη, μπορείτε να διατυπώσετε αντιρρήσεις κατ
ά τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και, αντίθετα, να απαιτήσετε να περιορίσετε τη χρήση τους.
* εάν το POPOLO δεν απαιτεί πλέον προσωπικά δεδομένα αλλά απαιτείται να ασκήσετε ή να προστατεύσετε τις νομικές αξιώσεις.

Πώς μπορείτε να εφαρμόσετε τα δικαιώματά σας;
Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οπότε έχουμε μια ομάδα εξυπηρέτησης πελατών που χειρίζεται τα αιτήματά σας σε σχέση με τα παραπάνω δικαιώματα. Μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί τους στο gdpr@popolo.fashion

Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων:
Έχουμε ορίσει υπεύθυνους προστασίας προσωπικών δεδομένων για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβάλλονται πάντα σε ανοιχτό, δίκαιο και νόμιμο τρόπο. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων στο gdpr@popolo.fashion και να γράψετε CPD ως επικεφαλίδα του μηνύματος.
 
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στον επόπτη:
Εάν αισθάνεστε ότι το POPOLO.FASHION επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με λάθος τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να απευθυνθείτε σε επόπτη.

Ενημέρωση της Πολιτικής Απορρήτου:
Μπορούμε να ενημερώσουμε την πολιτική απορρήτου μας. Η τελευταία έκδοση είναι πάντα διαθέσιμη στον ιστότοπό μας. Θα αναφέρουμε τυχόν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, πχ. ο σκοπός χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων, η ταυτότητα του διαχειριστή ή τα δικαιώματά σας.